Проблемна тема психологічної служби міста

«Соціально-психологічний супровід компетентісно орієнтованої освіти, формування інноваційного освітнього середовища, професійних та життєвих компетентностей учасників педагогічного процесу шляхом застосування інноваційних соціально-психологічних технологій і методик».

Мета: підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення психолого-педагогічних умов розвитку компетентісно орієнтованої освіти, формування інноваційного освітнього середовища, професійних та життєвих компетентностей учасників педагогічного процесу, збереження психічного здоров’я педагогічних працівників, учнів (дітей) та батьків шляхом застосування інноваційних соціально-психологічних технологій і методик.

Завдання:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних соціально-психологічних технологій і методик;
 • створення оптимальних психолого-педагогічних умов розвитку компетентісно орієнтованої освіти, формування інноваційного освітнього середовища, професійних та життєвих компетентностей учасників педагогічного процесу шляхом застосування інноваційних соціально-психологічних технологій і методик;
 • захист та збереження психічного здоров’я  усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • забезпечення ефективного науково-методичного супроводу професійної діяльності працівників психологічної служби міста;
 • сприяння інноваційній діяльності педагогічного працівника;
 • підвищення рівня психологічної компетентності усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяння повноцінному особистісному, соціальному й інтелектуальному розвитку учня (дитини) на кожному віковому етапі;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожної особистості на основі її психолого-педагогічного вивчення;
 • соціально-психологічний супровід інклюзивної освіти;
 • створення психолого-педагогічних умов для соціалізації дітей з особливостями психофізичного розвитку;
 • соціально-психологічний супровід школярів, родин, родичі яких перебувають або загинули у зоні АТО, постраждали внаслідок військових дій на сході України;
 • соціально-психологічний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • поглиблення співпраці між структурними підрозділами психологічної служби та державними установами, центрами, службами, громадськими організаціями щодо координування зусиль у наданні допомоги дітям, учням; профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі: насильства, протиправної поведінки, алкоголізму, наркоманії тощо.
 • психологічний супровід впровадження нових Державних стандартів та інших процесів реформування освіти.

 

Додаток

до наказу відділу освіти виконкому

Острозької міської ради

                                                                  від 06.09.2016 року № 128 -  н/в

 

Склад Експертної комісії

для здійснення експертизи психологічного

та соціологічного інструментарію

 

1. Амбразюк Сергій Володимирович – методист з психологічної служби методичного кабінету відділу освіти виконкому Острозької міської ради, голова Експертної комісії.

2. Ціось Алла Леонідівна – практичний психолог і соціальний педагог Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, член Експертної комісії.

3. Олішевська Оксана Валеріївна – практичний психолог ДНЗ № 2«Веселка», член Експертної комісії.

4. Андрощук Іванна Миколаївна – практичний психолог ДНЗ № 1«Ромашка», член Експертної комісії.

5. Ситник Ірина Миколаївна - практичний психолог і соціальний педагог Острозького навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів – гімназія, член Експертної комісії.

6. Зінчук Тарас Олегович – соціальний педагог Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, член Експертної комісії.

7. Кіндзерська Аліна В'ячеславівна – практичний психолог Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, секретар Експертної комісії.

8. Гільман Анна Юріївна – викладач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», незалежний експерт.

 

Додаток

до наказу відділу освіти виконкому

Острозької міської ради

                                                                                  від 06.09.2016 року №127  -  н/в

 

Склад етичної комісії психологічної служби міста

 

1. Амбразюк Сергій Володимирович – методист з психологічної служби методичного кабінету відділу освіти виконкому Острозької міської ради, голова етичної комісії.

2. Кіндзерська Аліна В'ячеславівна – практичний психолог Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, член етичної комісії.

3. Ціось Алла Леонідівна – практичний психолог і соціальний педагог Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, член етичної комісії.

4. Олішевська Оксана Валеріївна – практичний психолог дошкільного навчального закладу № 2 «Веселка», член етичної комісії.

5. Ситник Ірина Миколаївна –  практичний психолог і соціальний педагог Острозького навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів – гімназія, член етичної комісії.

6. Зінчук Тарас Олегович – соціальний педагог Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, член етичної комісії.

7. Андрощук Іванна Миколаївна – практичний психолог дошкільного навчального закладу №1 «Ромашка», секретар етичної комісії.

 

Консультативна робота психологічної служби міста острога

Надання індивідуальних консультацій громадянам методистом    з психологічної роботи відділу освіти виконкому Острозької міської ради Амбразюком Сергієм Володимировичем:

 • вівторок та п’ятницю - з 10.00 до 15.00