Понеділок
27.06.2022
23:04
Вітаю Вас Guest
RSS
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ 
ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Головна Реєстрація Вхід
»
Меню сайту


09:33
Методичні рекомендації щодо проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2011 – 2012 навчальном

                                          ПРОЕКТ

 

Методичні рекомендації  щодо проведення  IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних  технологій у  2011 – 2012  навчальному році

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з  інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до інформаційних технологій.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення олімпіади, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси Фахової майстерності (наказ Міністерства освіти України №305 від 18.08.98 р., http://uoi.in.ua/attachments/uoi/policy/1998.txt)

 

Апаратне та програмне забезпечення олімпіади

I тур олімпіади доцільно проводити на комп’ютерах із операційними системами Windows XP/Vista/7. Бажано, на час проведення туру олімпіади, фізично відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для здачі робіт під час туру та не вжито заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади.

Рекомендуємо запропонувати учасникам олімпіади на вибір один з пакетів офісних додатків MS Office 2010 Professional. Такі пакети офісних додатків будуть використані на IV-му етапі.

Забороняється користуватися учасникам олімпіади власною літературою, друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо).

Завдання олімпіади

Олімпіада проводиться у 2 тури за одним завданням для всіх учасників олімпіади.

Завдання 1-го туру (практичного) розраховане на 4 години,    формулюється як тематично цілісне і складається з декількох задач.

Результат роботи над рішенням кожної з цих задач повинен бути чітко спрямований на використання  відповідного до умови задачі програмного засобу з пакету офісних додатків MS Office. Особливістю завдання є його комплексність  - авторами моделюється життєва ситуація з певної галузі людської діяльності.

Під час підготовки олімпіадного завдання слід звернути особливу увагу на:

·        описання, обсяг та формат додаткових файлів;

·        вимоги до формату, змісту та імен файлів-результатів;

·        файли-зразки для вирішення задачі учасником;

·        використання додаткових програмних засобів прикладного призначення  (якщо вони надаються авторами завдання).

 

Запропоновані завдання повинні вирішуватися за допомогою засобів офісних додатків та передбачає у:

1)    текстовому процесорі: створення текстового документу із використанням засобів форматування, редагування та пошуку,  вбудованих та звязаних обєктів, стилів, посилань та розсилок, засобів рецензування;

2)    табличному процесорі: створення та опрацювання табличних даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сортування та пошуку,  вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій та засобів аналізу даних, ділової графіки;

3)    системах управління базами даних: проектування моделі бази даних та її реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, редагування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій);

4)    програмі для створення презентацій: проектування моделі презентації та її реалізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, використання елементів керування.

 

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу.  

Учасникам забороняється використання VBA та програмних засобів, які не вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити копії змісту файлів-зразків (наприклад учаснику надано файл-зразок у вигляді скріншоту сторінки текстового документа, і учасник здав на перевірку копію цього скриншоту у файлі-результаті). Необхідно звернути увагу на недопустимість використання у файлах-розвязках абсолютних посилань.

Завдання 2-го туру (теоретичного) включає невеликі за обсягом завдання та теоретичні питання з розділу «Інформаційно-комунікаційні технології» поглибленого курсу інформатики. Завдання цього туру учасник виконує письмово без використання комп’ютера. Зміст завдань формується авторами за принципом Державної підсумкової атестації з інформатики та складаються з тестів закритого типу та відкритого типу з короткою відповіддю, яка може містити виключно число, слово або послідовність символів.

 

 

 

 

 

 

Запитання щодо умов завдань

 

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов задач. Як свідчить практика IV етапу Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, бажано надавати цю можливість лише протягом першої години кожного з турів. Якщо за цей час учасники знайдуть помилку або двозначність в формулюванні завдання, тоді до тексту завдання можна буде внести поправку та вчасно оголосити про неї усім учасникам.

Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване так, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні» (відповідь на запитання учасника міститься у явному вигляді в умові задачі; запитання стосується розв’язку задачі, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання) — член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Бажано, щоб на запитання, які стосуються задачі, відповідала одна й та ж людина — автор задачі. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на однакові запитання.

 

Перевірка завдань

Для перевірки розвязку олімпіадного завдання 1-го туру створюється система критеріїв оцінювання кожної його складової. Критерії відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх використання для вирішення окремої частини завдання.  У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм виконана учасником частково, журі нараховує за цим критерієм неповну кількість балів (наприклад, учасник під час створення презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, створив тільки 8, але вони відповідають даному критерію).

Рекомендована кількість критеріїв для однієї задачі до 10. Для більш складних задач це число може бути збільшене до 20.

Необхідно звернути особливу увагу на сурове дотримання вимог до формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції як то відсотки штрафних балів або незарахування задачі взагалі.

Правильне розв’язання кожного завдання 2-го туру оцінюється кількістю балів відповідно рівню складності. Учаснику забороняється  наводити будь-які міркування та коментарі, що пояснюють його вибір відповіді.

 

IV етап олімпіади

Звертаємо увагу на необхідність дотримання пункту 8.9.5 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади щодо кількості учасників команди.

У I Всеукраїнській олімпіаді з інформаційних технологій 2011-2012н.р. до складу команд від кожної області, м.Києва, м.Севастополя, Автономної Республіки Крим та м.Дніпропетровська включається по 2 учні – 1 учень 10 класу та 1 учень 11 класу. На наступні роки кількісний склад команд формується на основі рейтингу Всеукраїнської олімпіади.

 

До початку олімпіади на всіх комп’ютерах учасників буде встановлено однакове програмне забез­пе­чення для виконання завдань олімпіади:

·        операційну систему Windows XP/Vista/7;

·        MS Office 2010 Professional;

·        додаткові програми, які передбачені умовами завдання.

 

Це програмне забезпечення представники організаційного комітету встанов­лять у теках, недоступних учасникам для внесення змін, але доступних для зчитування. Ці теки не мають містити ніякої іншої інформації, крім узгодженої з журі (електронна копія порядку проведення тощо). Ще одну теку на жорсткому диску ПК, доступну учаснику для запису, призначено для збереження роботи учасника. Решта тек на жорсткому диску ПК  будуть недоступними учаснику навіть для перегляду.

 

Рекомендована література

 

Пикуза В. Гаращенко А., Економические и финансовые расчеты в Excel, BHV, 2000

Блюттман К., Фриз У. Анализ данных в Access Питер, 2005

Завадський І.О., Забарна А.П., Microsoft Excel у профільному навчанні, BHV, 2011

Кашаев С. Офисные решения с использованием MS Excel 2007 и VBA, Питер, 2008

Костюков В.П., Мотурнак Є.В. Інформаційний працівник, BHV, 2011

Кузічев М.М. Олімпіада з інформаційних технологій//  Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. - №8. - С.44-47.

Кузічев М.М. І Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій: пошуки, досвід, перспективи//  Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. - №7. - С.48-50.

Левченко О.М., Коваль І.В., І.О.Завадський Основи створення комп’ютерних презентацій, BHV, 2010

Несен А. MS Word 2010, Солон, 2011

Сайман Дж. Анализ данних в Excel, Диалектика, 2004

Сергеев А.П. MS Office 2010, Диалектика, 2011

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики 11 клас, Ранок, 2010

 

Рекомендовані Інтернет-джерела

http://office.microsoft.com   Навчальні ресурси та довідкові матеріали

ссилка на задачу:  http://www.mcenterdnepr.inf.ua/  розділ "ДО УВАГИ"

 

 

 

 Додаткова інформація:

  Гунько Лілія Вікторівна, начальник відділу по роботі з обдарованою молоддю та проведення масових заходів

т. 248-18-13

e-mail: obdarovani@iitzo.gov.ua

 

 

  Кузічев Міколай Миколайовіч, керівник інформаційно-аналітичного центру управління освіти та науки Дніпропетровського міської ради

т. 050-482-35-86

e-mail: mcenter@ua.fm

Категорія: Олімпіада | Переглядів: 934 | Додав: voostrog | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Жовтень 2011  »
НдMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Друзі сайту