Вівторок
28.06.2022
00:03
Вітаю Вас Guest
RSS
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ 
ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Головна Реєстрація Вхід
»
Меню сайту


14:55
продовження доповіді «ПРО ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ М.ОСТРОГА У 2012–2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2013–2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК»

Упровадження нових  Державних стандартів

У 2012/2013 навчальному році розпочато  упровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти. Тому пріоритетною задачею роботи з учителями початкових класів  стала підготовка педагогічних і керівних кадрів до введення й успішного науково-методичного супроводу Державного стандарту.

Учителі початкових класів досконало ознайомилися із новою редакцією Державного стандарту початкової загальної освіти, осмислили  його зміст (на теоретичному та практичному рівнях) та усвідомили значущість його реалізації.

Згідно з державними законодавчими документами функціонування освіти,  нормативно-правовою базою початкової школи, пріоритетними напрямками науково-методичної діяльності з учителями початкових класів визначено:

-         організаційно-методичний супровід (проведення методичних заходів, спрямованих на підготовку керівних та педагогічних кадрів до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти; організація курсової підготовки педагогічних працівників; організація роботи творчої групи, майстер-класу учителів);

-         аналіз кадрового забезпечення викладання предметів у початковій школі;

-         науково-методичний супровід (розробка рекомендацій тощо);

-         навчально-методичне забезпечення навчання предметів у початковій школі.

Введення предмета «Сходинки до інформатики» з 2 класу в 2013 році  поставило школу перед необхідністю вирішення цілого ряду проблем, як науково-методичного, так і організаційного характеру.

Викладання інформатики забезпечать вчителі початкових класів, які мають відповідну спеціалізацію.

Кваліфікаційний рівень вчителів інформатики, які викладатимуть у 2-х класах,  педагогічні звання:

-         спеціаліст – 2;

-         спеціаліст вищої категорії – 4;

-         звання «Старший учитель» – 3.

Віковий склад вчителів інформатики, які викладатимуть у 2-х класах:

-         до 30 років -1;

-         від 30 до 40 років - 2;

-         від 40 і більше років – 3;

-         вчителів пенсійного віку – 0.

Кваліфікаційний рівень вчителів іноземної мови, які викладатимуть у других  класах, педагогічні звання:

-         спеціаліст – 1;

-         спеціаліст першої категорії – 2;

-         звання «Старший учитель» – 3.

Віковий склад вчителів іноземної мови, які викладатимуть у 2-х класах:

-         до 30 років - 0;

-         від 30 до 40 років - 3;

-         від 40 і більше років – 0;

-         вчителів пенсійного віку – 0.

Вищезазначений аналіз засвідчує, що проблем  з питань кадрового забезпечення викладання у початковій школі іноземної мови та інформатики  немає.

         На виконання  наказу управління освіти і науки від 20.05.2013 року №401 "Про вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти”, загальноосвітні навчальні заклади нашого міста  взяли участь у регіональному етапі Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа».  У червні 2013 року керівники навчальних закладів зустрічали колег із Здолбунівського району та відвідали навчальні заклади Острозького району. У рамках такої зустрічі вивчався стан готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2-х та 5-х класах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392. Учасники акції мали можливість познайомилися з пріоритетними завданнями щодо початкової школи освітян Здолбунівського та Острозького районів. 

Пріоритетними напрямами діяльності міського методичного кабінету  щодо початкової освіти, керівних і педагогічних працівників початкової школи на наступний навчальний рік стане:

-         зміцнення навчально-матеріальної бази початкової школи;

-         спрямування освітнього процесу початкової школи на подальшу реалізацію нової редакції Державного стандарту початкової  освіти;

-         виявлення позитивного, результативного досвіду з цього питання та сприяння його розповсюдження;

-         здійснення інформаційного, організаційно-методичного, експертного   і консультаційного супроводу нового стандарту;

-         перехід з пріоритету репродуктивної та інструктивної діяльності учнів до пріоритету пошуково-дослідницького формування однієї з основних ключових компетентностей – уміння вчитися.

-         створення умов для розвитку майстерності та проявів творчої ініціативи педагогів, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації.

2013/2014 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів і їх класних керівників, адже саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

Серед основних новацій такі: для забезпечення високого рівня знань  іноземних мов - учні п’ятих класів вивчатимуть дві іноземні мови (навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» вивчатиме другу – іноземну мову – французьку, загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №1, №3 російську мову); розпочнеться вивчення інформатики; передбачено посилення використання здоров’язбережувальних технологій; підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.

У зв’язку з цим перед навчальними закладами постає низка завдань: підготовка вчителя до реалізації змісту нових Державних стандартів, нових програм, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із найважчих періодів шкільного життя, тому класним керівникам 5-х класів важливо забезпечити дитині спокійну, лагідну атмосферу в класі, тобто зробити так,  щоб п’ятикласник постійно відчував підтримку і допомогу з боку вчителів та батьків.

ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

Професійні педагогічні кадри  здатні вибудувати індивідуальну модель роботи з кожною дитиною, формувати конкурентоспроможну особистість.

Навчально-виховний процес у навчальних закладах міста забезпечують 183 педагогічні працівники.

Із них:

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 84;

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 21;

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 17;

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 54;

- молодші спеціалісти – 2;

- бакалавр – 5.

Педагогічне звання:

- «старший учитель» - 35;

-  «учитель-методист» - 9;

- «вихователь-методист» -7.

12 (10%) – нагороджено знаком «Відмінник освіти», 2 – знаком «Василь Сухомлинський».

    Відповідно до Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти (формування резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.1999 року №159/3452 у відділі освіти виконкому Острозької міської ради створено резерв кадрів, банк даних про педагогічних працівників, бажаючих працювати в школі, із зазначенням їх професійних запитів, особистих уподобань, потреб, місця і посад у професійній діяльності, що дозволяє раціонально використовувати потенціал молодих спеціалістів, затверджено план роботи з кадрами та кадровим резервом на 2013 рік. 

Керівниками шкіл проводиться значна робота щодо добору та фахового зростання педагогічних кадрів, створено інформаційні банки даних щодо потреби навчальних закладів у педагогічних працівниках. Аналіз кадрового складу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міста вказує на наявність серйозного педагогічного потенціалу за професійною ознакою.

За останні два роки зріс приплив молодих спеціалістів у навчальні заклади.

Підвищенню науково-методичного рівня учителів сприяє тісна співпраця педагогічних колективів шкіл з вищими навчальними закладами, Рівненським інститутом післядипломної педагогічної освіти та Національним університетом «Острозька академія». Освітяни міста покладають певні надії на обмін досвідом із зарубіжними навчальними закладами та школами міст і сіл України.

В сфері партнерства Острозька міська рада та відділ освіти виконкому Острозької міської ради проводить плідну діяльність відповідно до угоди про співпрацю  з містами Сандомир та Берунь (Польща).

          У місті вжито заходів щодо морального й матеріального  стимулювання педагогічних працівників. Педагогів, які досягли значних успіхів у роботі за підсумками навчального року,  відмічено грамотами. Упродовж 2012-2013 навчального року 9 педпрацівників міста нагороджено Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, 16 – Почесною Грамотою Острозької міської ради,  10 – Грамотою відділу освіти виконкому Острозької міської ради.

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Упродовж І півріччя 2013 року у  відділі освіти виконкому Острозької міської ради та в підвідомчих навчальних закладах  приділялась значна увага організації прийому громадян. Керуючись Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»,  розділом «б» пункту 1, статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконуючи Указ Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» упродовж підзвітного періоду відділом освіти виконкому Острозької міської ради та адміністраціями підвідомчих навчальних закладів проводились відповідні заходи з питань забезпечення реалізації громадянами міста Острога конституційного права на звернення громадян.

З метою створення сприятливих умов для забезпечення постійного зв’язку між освітньою галуззю та населенням, відповідальними особами  відділу освіти, навчальних закладів  здійснюється прийом громадян згідно графіків, які затверджені наказами. Стан роботи зі зверненнями громадян щомісячно обговорюється на нарадах при начальнику відділу освіти, на нараді при директору. У відділі освіти виконкому Острозької міської ради здійснюється  моніторинг додержання законодавства з питань звернень громадян.

Стан організації роботи із зверненнями громадян постійно перебуває на контролі начальника відділу освіти та адміністрацій навчальних закладів.

Порівнюючи статистичні дані щодо звернень громадян з відповідним періодом 2012 року,  кількість звернень у відділі освіти виконкому Острозької міської ради та підвідомчих навчальних закладах зросла на 10 %. Їх ріст зумовлено не достатньою інформованістю громадян міста щодо змін основних положень нормативно-правової бази освітньої галузі. З метою забезпечення  прозорості, відкритості і демократичності управління освітніми закладами, керівниками забезпечується своєчасне  інформування трудових колективів, батьківської громадськості про зміни в законодавстві;  правові, організаційні та фінансові засади функціонування закладів освіти. Зазначені питання висвітлюються  на батьківських зборах, педагогічних радах,  розміщуються   в  місцевій газеті «Замкова гора», на офіційних VEB-сайтах навчальних закладів у мережі Інтернет. Дана робота сприяє виконанню вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». 

У червні 2013 року відбулося звітування керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів перед педагогічними працівниками та громадськістю. Звіти керівників оприлюднено в пресі та на сайті відділу освіти. Зустрічі керівників із громадськістю міста знімають соціальну напругу, підвищують довіру до адміністрацій навчальних закладів.

Методична робота – шлях до педагогічної майстерності

              В умовах розвитку національної системи освіти України, упровадження інноваційних освітніх технологій, впровадження нових стандартів освіти,  особливого значення набуває підвищення професійної компетентності та удосконалення майстерності педагогів. Здійснення повноцінних якісних змін у діяльності загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів не може відбуватися без високого науково-методичного їх забезпечення,  творчо працюючих педагогічних працівників.

Науково-методичну роботу в міському методичному кабінеті  забезпечують 7 методистів.

Із них мають кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» - два методисти, «спеціаліст ІІ категорії»  - чотири, «спеціаліст» – один.

          Питання зростання фахової майстерності педагогів у міжкурсовий період стало одним із основних, до вирішення якого активно залучалися усі резерви освітнього простору міста, і головними генераторами таких процесів стали педагоги навчальних закладів. Підсумки чергової атестації засвідчили про прагнення підтвердити відповідність і досягти більш високого рівня у професійній  діяльності. Атестаційною комісією ІІ рівня 24  педагогам підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», трьом - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», трьом - підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «учитель-методист», одному -  присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», одному -  підтверджено раніше присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист», чотирьом -  присвоєно педагогічне звання «старший учитель»,  десятьом - підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель»,  атестаційною комісією ІІІ рівня одному працівнику методичного кабінету відділу освіти присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

           В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами міста результативно використовувалися можливості міського методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали діяльності міських методичних об'єднань,  міських шкіл, семінарів, творчих груп,  науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріали на різноманітні конкурси.

У 2012/2013 навчальному році  проведено шість засідань науково-методичної ради методичного кабінету, на порядок денний якої винесено  питання, що стосувалися організації навчально-виховного   процесу,  курсової підготовки, різних аспектів науково-методичної роботи в навчальних закладах. У форматі засідань  науково-методичної ради  проведено презентації із застосуванням інформаційних технологій.

Координація науково-методичної роботи методичних служб навчальних закладів здійснювалася через організацію діяльності методичного кабінету з керівниками закладів освіти міста, заступниками директора з навчально-виховної роботи навчальних закладів, методистами ДНЗ та керівниками міських методичних об’єднань, творчих груп, семінарів тощо.

          Упродовж 2012/2013 навчального року на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста проведено  обласні заходи:

-         лабораторії проблем методики викладання фізики (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1);

-         семінар-практикум з теми «Формування гендерно-паритетної взаємодії підлітків» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3).

         До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися  учителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію.

          З метою формування  професійної компетентності та активізації творчої діяльності вихователів, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності  в цьому навчальному році міським методичним кабінетом уперше проведено  конкурс професійної майстерності вихователів дошкільних навчальних закладів «Вихователь року». Переможцем міського Конкурсу визначена Марченко С.В., вихователь дошкільного навчального закладу №2 «Веселка».

 Для сприяння зростання престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога 29-30 жовтня 2012 року відділом освіти виконкому Острозької міської ради проведено І тур (міський) Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року».

Участь у конкурсі взяли 11 класних керівників 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста (Кондрацька О.А., Конончук Л.Б., Григор’єва Л.Б. – навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія»;  Ягодка В.В., Шепелюк С.О., Кібірєва А.О., Войтко О.О. – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3;  Ковальчук Л.А., Зінчук Р.М., Костюк А.В., Янчук О.Є  – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1).

Подані на конкурс матеріали засвідчили, що класні керівники загальноосвітніх навчальних закладів у практичній роботі ефективно використовують різноманітні форми і методи виховної роботи, інноваційні виховні технології. В своїй діяльності педагоги-виховники активно співпрацюють з батьківською громадськістю, психологічною службою навчального закладу.

          З метою популяризації  педагогічних здобутків і професійної майстерності щорічно в закладах проводиться   конкурс «Учитель року». На належному рівні з даного питання організовано роботу в навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія» та загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1, про що свідчать результати міського та обласного етапів. Так в обласному  етапі конкурсу «Учитель року – 2010» та «Учитель року – 2011» лауреатом стала Малецька Т. В., учитель історії та правознавства навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія», «Учитель року – 2012»  –  Дячук Т.А., учитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, у вісімку кращих увійшла Зеленчук Н.А., учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, «Учитель року – 2013» - у вісімку кращих увійшла Побережник О.І., учитель інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.

           Покращити роботу з даного напрямку  потрібно загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3.

           З метою виявлення  та поширення  педагогічного досвіду, упровадження в практику роботи навчальних закладів міста сучасних інформаційних технологій та педагогічних інновацій, активізації науково-дослідної і пошукової роботи в освітніх закладах міста у лютому 2013 року на базі відділу освіти виконкому Острозької міської ради проведено Х міський конкурс-ярмарок педагогічної творчості.  Загальноосвітніми навчальними закладами міста на  конкурсу представлено 9 робіт.

        Міською експертною комісією відзначено збірку: «Головний пріоритет особистості: здоров’я та вміння його зберегти» Дячук Т.А., учителя біології  Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.      Приємно, що на обласному етапі конкурсу  вищезазначена робота  посіла   І місце номінація «Основи здоров’я».

        Проте кількість представлених робіт у порівнянні із минулим роком значно зменшилася, а педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 не взяв участі у конкурсі.

        Одним із напрямків реалізації інноваційного розвитку освіти міста є участь освітян у освітніх програмах, проектах, експериментах.  З  червня 2013 року на базі навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія»  створено науково-дослідницький майданчик «Віктимологічні явища у сучасному  молодіжному середовищі».

         Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова підготовка, яка відбувається планово та з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. Упродовж навчального року підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалось відповідно до перспективного плану проходження курсової підготовки на 5 років і на навчальний рік. 37 педагогічних працівників мали можливість пройти курсову підготовку в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

           Між відділом освіти виконкому Острозької міської ради та Національним університетом «Острозька академія»  укладено договір, яким передбачено залучення педагогічних працівників та учнівської молоді до проведення наукової, пошукової,  дослідницької,  профорієнтаційної  роботи, проведення оглядових та тематичних екскурсій, конференцій, методичних семінарів, круглих столів, інноваційних проектів.

           У цілому,  можна констатувати, що методична компетентність стала на цей час настійною життєвою по­требою кожного окремого педагога й водночас вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування будь-якого навчального закладу, передумовою його конкурентноспроможності на ринку освітніх послуг. Ми пишаємося тим, що наші педагоги небайдужі до процесів, які відбуваються в галузі освіти,  і є їх активними співучасниками.

            Першочерговими завданнями подальшого розвитку науково-методичної роботи в місті ми вважаємо підвищення якості надання методичних освітніх послуг.

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

З метою врахування освітніх потреб, нахилів,  здібностей учнів, створення умов для  навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення у загальноосвітніх навчальних закладах міста організовано профільне навчання.

У 2012/2013 навчальному році створено 7 (64%) профільних класів, у яких навчалося 152 (74%) учнів міста. З них у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 – 4 (67%) класи, 96 (78%) учнів, у навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів - гімназія» – 3 (100%) класи, у яких навчалося 56 (100%) учнів. Навчання здійснювалося за напрямами:

- природничо-математичний (математичний профіль) – 46 (22% від загальної

 кількості учнів 10-11 класів охоплених профільним навчанням) учнів;

- суспільно-гуманітарний (історичний профіль) – 26 (46%) учнів;

- суспільно-гуманітарний (правовий  профіль) – 18 (32%) учнів;

- філологічний (профіль української філології  ) – 62 (30%) учні.

З метою професійної орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється також допрофільна підготовка, що реалізується через вивчення факультативних предметів, організацію предметних гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, роботу учнів в Малій академії наук, їх участь у предметних олімпіадах, турнірах тощо.

Категорія: Новини | Переглядів: 452 | Додав: voostrog | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Серпень 2013  »
НдMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Друзі сайту